Spojeni furnir

U sliku:
Kod tehnike spajanja u sliku se furniri biraju i spajaju tako što se dva lista furnira nalaze suprotno jedan od drugoga kao odraz u ogledalu (slično kao otvorena knjiga, tako da se u engleskom rječniku upotrebljava izraz "bookmatch"). Efekat spajanja u sliku postaje posebno vidljiv ukoliko se upotrebljavaju furniri od korijena koji imaju specifično kretanje strukture.

Redanjem:
Redanjem listova furnira jednog pored drugog doprinosi ka mirnijoj slici furnira. Kao rezultat toga, proizilazi ponavljanje strukture furnira bez simetrije.

Preklapanjem:
Posebno se upotrebljava kod furnira od korijena koje daju veoma dekorativnu površinu i sliku. Četiri uzastopna lista furnira se spajaju u sliku, zatim se preklapaju.