Porijeklo furnira

Riječ furnir je nastala u 16. stoljeću od francuske riječi "fournier". Opisivala je način, oblaganja slabog drveta sa kvalitetnijim furnirom. Doslovno, fournier znači – isporučiti sa nečim.

Sposobnost proizvodnje furnira i furniranja je preko 3000 godina poznata. Tako omogućavaju, arheloški pronalasci furniranog namještaja iz Egipta i iz Rimskog Carstava, praćenje historije furnira do 15. stoljeća prije nove ere.

Pronalazak furnira leži u činjenici, da masivan namještaj promijeni oblik (pojave se pucije). Kao i činjenici da se prema skupocijenim drvetom treba racionalno odnositi.

Srednji vijek

Sa srednje sačuvanim objektima i oslikavanim spomenicima moguće je put furnira pratiti od Egipta preko Grčke i Rimskog Carstva do Srednjeg Vijeka. Boom je furnir doživio u Renesansi (od 1350 u Italiji), u Baroku i u Rokoko. Proizvodnja malih količina furnira je bila toliko zahtjevna, tako da je on isključivo posulžio kao dekorativ, samo su imućni imali mogućnost za izradu namještaja sa furnirom.

Industrijalizacija

Početkom 19. stoljeća uspjela se proizvodnja furnira mehanizovati. Prelazak sa zanatske proizvodnje na industrijsku omogućilo je proizvodnju furnira u većim količinama. Prva fabrika za proizvodnju furnira je osnovana 1843. u Freiburgu. Sa puštanjem u pogon mašinskih noževa u Hamburgu (1870.) nastala je današnja furnirska industrija.

Koncem Drugog Svjetskog Rata do sredine 60-tih, furnir je bio dominirajući površinski materijal. Razlog je bio porast drvenih materijala u proizvodnji namještaja, vrata i u unutrašnjoj izgradnji.

Današnje značenje

Danas se furnirani namještaj nudi od skoro svih salona namještaja. Dostupni su svakome i krase milione dnevnih boravaka, kuhinja, hodnika i spavaćih soba sa svojom jedinstvenom površinom.